Affärsjurist i Stockholm

Försöker du hitta en affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm? Då har ni kommit helt rätt. Det finns flera bra alternativ när det gäller ert val av affärsjuristbyrå i Stockholm. När du gör ditt val av bolagsjurist i Malmö finns det vissa faktorer att ta hänsyn till. Ett grundläggande krav man bör kunna ställa förutom bolagsjuridisk expertis är givetvis en gedigen erfarenhet, helst från ett flertal olika branscher. Vår expertis ligger inom affärsjuridik i Stockholm. Befinner ni er i en kommersiell tvist? Ni kanske står inför ett stort finansiellt beslut? Det kan gälla affärsöverlåtelser eller större uppköp? Vi finns då tillgängliga som rådgivare och diskuterar eventuella risker och fördela med respektive val. Inför stora beslut så kan det vara skönt att ta i en extern part som kan fungera som bollplank. Tveka inte att höra av er till oss. Det finns inga dumma frågor.

Företagsjuridik Stockholm

Letar ni efter en kompetent affärsjurist i Stockholm. Oavsett vilka affärsjuridiska frågor eller problem du eller ditt företag står inför så har vi expertisen att assistera er. Vår expertis grundar sig i både en bred och lång erfarenhet av bolagsjuridiska ärenden. Vår målsättning är att alltid erbjuda kostnadseffektiv och lösningsorientering rådgivning som tryggar våra klienters affärer.  Vi tar vår roll som er affärsjuridiska rådgivare i Stockholm på allra största allvar och har höga kvalitetskrav på samtliga av våra ärenden.


Hitta bolagsjurist i Stockholm

Det finns ett stort antal affärsjurister i Stockholm, så varför ska ni välja just oss? Utöver den breda expertis inom en rad olika branscher och rättsområden så har vi ett pragmatiskt och målinriktat tillvägagångssätt när vi jobbar. Vi tror på ett transparent och lösningsfokuserat förhållningssätt mellan båda parter. Det är givetvis klientens, det vill säga era behov och önskemål som prioriteras och vi ställer höga krav på oss själva för att tillgodose de målsättningar ni har för samarbetet. Vi tror att en effektiv kommunikation är grunden till ett lyckat samarbete och det är viktigt att båda parter har ögonen inställa mot samma slutmål.experter inom affärsjuridik i stockholm

Är du osäker på vad affärsjurister egentligen gör? En affärsjurist, eller bolagsjurist specialiserar sig på olika varianter av kommersiella tvister. Det kan även handla om rådgivning angående skatt, överlåtelser av företag eller liknande. De flesta Stockholms bolagsjurister är inte begränsade till ett särskilt område av affärsjuridiken utan har oftast kompentens som täcker in följande områden:

 • Arbetsrätt
 • Bank- och finansrätt
 • Bolagsrätt
 • Compliance
 • Entreprenadrätt
 • Konsulträtt
 • Fastighetsrätt
 • Företagsöverlåtelser och förvärv av företag
 • Immaterialrätt
 • IT-rättdin affärsjurist
 • Juridik för entreprenörer
 • Kommersiella avtal
 • Kommersiella tvister
 • Konkurrensrätt och upphandling
 • Marknadsrätt
 • Ombud vid kommersiella tvister

För råd inom affärsjuridik i Stockholm – kontakta oss!